VŠETKY KATEGÓRIE

FILTRE: Označovanie ND filtrov

ND (z angl. Neutral Density) je sivý filter, ktorý znižuje množstvo svetla, ktoré sa dostane do objektívu. Fotografi a tvorcovia videa používajú ND filtre bežne a v rôznych situáciách. V zásade vtedy, keď sa potrebujú dostať na požadované clonové číslo alebo expozičný čas, a prirodzené svetelné podmienky to neumožňujú.

Určite ste si všimli, že stupeň stmavenia ND filtrov býva označovaný rôznymi spôsobmi. Rôzni výrobcovia používajú rôzne stupnice označovania, čo niekedy pôsobí neprehľadne.
Z pohľadu fotografov a filmárov je dôležité vedieť, o koľko expozičných stupňov zmení filter expozíciu. Pre expozičný stupeň sa používa označenie EV (z angl. Exposure Value). Hodnota -1EV teda predĺži expozíciu o jeden stupeň (napríklad z 1/60 sek. na 1/30 sek.), respektíve zmení clonové číslo o jeden stupeň (napr. z f/11 na f/8).

ND filtre však bežne nebývajú označované údajom EV. Výrobcovia používajú na označenie stmavenia rôzne fyzikálne veličiny, najčastejšie ND faktor alebo optickú hustotu.
ND faktor označuje, aký podiel svetla filter prepustí (napríklad filter ND64 prepustí 1/64 svetla).
Optická hustota (resp. optická denzita) zas reprodukuje mieru stmavenia. Čím tmavší je filter, tým vyššia je hodnota optickej hustoty, pričom hodnote jedného expozičného stupňa zodpovedá optická hustota ND 0.3.

Nasledujúca tabuľka prehľadne zobrazuje systém označovania ND filtrov.

Expozičné stupne (EV) ND Faktor
Optická hustota
1 ND2 ND 0.3
2 ND4 ND 0.6
3 ND8 ND 0.9
4 ND16 ND 1.2
5 ND32 ND 1.5
6 ND64 ND 1.8
7 ND128 ND 2.1
8 ND256 ND 2.4
9 ND512 (tiež ND500) ND 2.7
10 ND1024 (tiež ND1000) ND 3.0
15 ND32768 (tiež ND32000) ND 4.5
20 ND1048576 (tiež ND1000000) ND 6.0


Príklad 1:
Pri daných svetelných podmienkach vychádza expozičný čas 1/30 sekundy. Pre náš fotografický zámer potrebujeme dosiahnuť čas až 4 sekundy.
Rozdiel predstavuje 7 expozičných stupňov (1/30 ► 1/15 ► 1/8 ► 1/4 ► 1/2 ► 1 ► 2 ► 4 sek.), nutné je teda použiť filter s označením ND128, respektíve ND 2.1.

Príklad 2:
Pri daných svetelných podmienkach vychádza clona f/8. Pre náš fotografický zámer potrebujeme dosiahnuť clonu f/2.8.
Rozdiel predstavuje 3 expozičné stupne (f/8 ► f/5.6 ► f/4 ► f/2.8), nutné je teda použiť filter s označením ND8, respektíve ND 0.9.